Tuesday, October 4, 2011

အၾကိမ္ၾကိမ္တို႔အေၾကာင္း။

မႏၱေလးျမိဳ႕မဟာျမတ္မုနိဘုရား ပရဝုဏ္အတြင္းရွိ ရခိုင္ကုလားရုပ္ၾကီးမ်ားမွာ ရခိုင္ ကုလားရုပ္ၾကီးမ်ား ဟု ေခၚၾကေသာ္လည္း စင္စစ္ ထိုအရုပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေၾကးသတၳဳျဖင့္ ထူထူထဲထဲ သြန္းလုပ္ထားေသာ ဗိသွ်ႏူးနတ္ရုပ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအရုပ္ၾကီးမ်ားသည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ရခိုင္မွေရာက္လာ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။                            

ဝမ္းနာေရာဂါရွိေသာ သူမ်ားသည္ ထိုအရုပ္မ်ား၏ ခ်က္ကိုႏွိဳက္လွ်င္ ေရာဂါေပ်ာက္သည္ ဟုဆို သျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ ေရာက္လာၾကေသာ ဘုရားဖူး မ်ားအနက္ ဝမ္းနာ ေရာဂါေပ်ာက္ခ်င္ သူတို႔က ထိုေၾကးရုပ္ၾကီးမ်ား၏ ခ်က္ကိုလက္ျဖင့္ ႏွိဳက္ၾကပြတ္ၾကသည္။ ဝမ္းနာေရာဂါ ေပ်ာက္ခ်င္သူ ေရွ႔လူေတြလိုပင္ ဝမ္းနာေရာဂါ ေပ်ာက္ခ်င္သူ ေနာက္လူမ်ားကလည္း သူတစ္လက္ငါတစ္လက္ ထိုေၾကးရုပ္တို႔၏ ခ်က္ကို အဆက္ဆက္ ပြတ္ခဲ့၊ႏိွဳက္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ျဖင့္ ပြတ္ရုံ၊ႏွိဳက္ရုံမွ်ျဖင့္ ထိုအရုပ္ၾကီးေတြ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ ဟု ေရွ့ေရွ့က ႏွိဳက္ခါစ ပြတ္ခါစလူေတြ ထင္မိခဲ့ၾကမည္။

သို႔ရာတြင္................ ထူထည္းမာေက်ာေသာ ေၾကးသတၳဳပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ အဆက္ဆက္အခါခါ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ပြတ္ခဲ့၊ႏွဳိက္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ထိုေၾကးရုပ္ၾကီးမ်ား၏ ခ်က္ေတြ၊ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ေနၾကျပီ၊ ထိုမွ်မကေသး အရုပ္ၾကီးတုိ႔၏ မ်က္စိကိုပြတ္လွ်င္၊ မ်က္စိေရာဂါေပ်ာက္သည္ဟု မည္သူက စေျပာခဲ့သည္မသိ၊ မ်က္စိကိုလည္း စဥ္ဆက္ပြတ္ခဲ့ၾကရာ ယခုအခါ ထိုအရုပ္ၾကီးမ်ား၏ မ်က္စိမ်ားလည္း ေပါက္ကုန္ၾကျပီ။                 

ဓမၼပဒတြင္ “အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမွဳသည္ ငါ့အားအက်ိဳးသက္ေရာက္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု မေကာင္းမွဳကို မထီမဲ့ျမင္မထင္မွတ္ရာ၊ အထင္မေသးရာ၊ မိုးေရေပါက္တို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ဖန္မ်ားလာေသာ အခါ ေရအိုးၾကီးသည္ပင္ ျပည့္လွ်ံသြားသကဲ့သို႔ မိုက္ေသာသူတို႔သည္ အနည္းငယ္၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမွဳကို ျပဳဖန္မ်ားေသာအခါ မေကာင္းမွဳျဖင့္ ျပည့္ေလေတာ့၏။”

“အနည္းငယ္ေသာ ေကာင္းမွဳသည္ ငါ့အားအက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္ မဟုတ္ဟု ေကာင္းမွဳကို မထီမဲ့ျမင္ မထင္မွတ္ရာ၊ အထင္မေသးရာ၊ မိုးေရေပါက္တို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ဖန္မ်ားလာေသာအခါ ေရအိုးၾကီးသည္ ပင္ ျပည့္လွ်ံသြားသကဲ့သို႔ ပညာရိွသည္ အနည္းငယ္၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေကာင္းမွဳကို ဆည္းပူးဖန္မ်ားေသာ အခါ ေကာင္းမွဳျဖင့္ ျပည့္ေလေတာ့၏။”

ဒီလိုပါပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကင္တပ္ကီ Kentucky နယ္ရွိ ထံုးေက်ာက္ကုန္းျမင့္မ်ားမွဂူမ်ား၊ နယူးမက္ဆီကိုရွိ ေပ-၄၀၀၀ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ေပ-၃၀၀၀ခန္႔ ျမင့္ေသာ ေပ-၆၀၀မွ်က်ယ္ေသာ ကားလ္စဗတ္ Carlsbad Cavern ထံုးေက်ာက္လိွဳဏ္ဂူ၊ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ပင္းတယျမိဳ႕နားက ထံုးေက်ာက္ လိွဳဏ္ဂူမ်ား၊ ထိုထိုလိွဳဏ္ဂူမ်ားအတြင္း၌ အဆန္းတက်ယ္ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံု ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာက္စက္ ပန္းဆြဲ၊ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္တို႔ ရွိၾကသည္။ ထံုးေရ   (ကယ္လ္စီယမ္ဟိုက္ဒေရာဆိုက္) စက္ တို႔တစ္ေပါက္
ေပါက္ အထပ္ထပ္ အၾကိမ္ၾကိမ္က်ရာမွ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္လာေသာအခါ ထံုးမ်ားတျဖည္းျဖည္း စုပံုျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲ၊ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္တို႔ ျဖစ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေၾကးရုပ္တုၾကီးေတြ ဝမ္းေပါက္၊ မ်က္စိေပါက္၊ ျဖစ္ရျခင္းသည္ မျဖစ္စေလာက္ဟု ထင္ရေသာ ထိမွဳ၊ ပြတ္မွဳတို႔အၾကိမ္အေရအတြက္မ်ားစြာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲ၊ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္တို႔ အဆန္းတက်ယ္ ျဖစ္ရျခင္း၌လည္း မျဖစ္စေလာက္ဟုထင္ရေသာထံုးေရစက္က်ျခင္းတို႔ အၾကိမ္အေရအ တြက္ မ်ားစြာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မျဖစ္စေလာက္တို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ေသာအခါ ျဖစ္ေလာက္သြားၾက သည္။  ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကသည္။  
…………………………………………………………………………………………

ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ေတြလည္း ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆိုျပီး ဘဝမွာအမွား လုပ္မိခဲ့တာေလးေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ နည္းနည္းကေန မ်ားမ်ားျဖစ္သြားတတ္တာကို ဒီစာေလးေတြက ေထာက္ျပေနပါတယ္။ မေကာင္းတာေတြကို နည္းနည္းေလးပါ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူးလို႔ လုပ္မိတဲ့အခါမွာ ဒီိစာေလးေတြကို သတိရမိျပီး သူငယ္ခ်င္းတို႔ေတြ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ပါ။                
1 comment:

  1. အစ္မေရ နည္းနည္းေတာင္ဖ်ားခ်င္လာျပီ
    အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြမ်ားေနလို႕ း))
    ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

    ReplyDelete

Comment ေရးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္ေသာကမ်ားကင္းစင္ျပီး
စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုျပီး အလိုရွိအပ္ေတာင့္တအပ္ေသာ
အရာတိုင္းသည္ အလိုရွိတိုင္းေတာင့္တတိုင္းျပည့္စံုၾကပါေစ....။